Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1.1.2022 alkaen The Next Coaching OY noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tietosuojaseloste on päivitetty 31.12.2022

Rekisterinpitäjä

The Next Coaching Oy

3254806-2

Itikkatie 5 90550 Oulu

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Samuli Koivuniemi

info@thenextcoaching.fi

Rekisterin nimi

The Next Coaching verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

The Next Coaching verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Uutiskirjeemme tilaajien tietoja käytämme markkinointitarkoituksiin. Verkkokaupan yhteydessä syötettyjä tietoja emme käytä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

nimi, osoite, puhelin, sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi The Next Coaching verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

The Next Coachingin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Pääsy rekisteriin:

The Next Coaching / Samuli Koivuniemi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

● Tarkistusoikeus

● Oikaisuoikeus

● Oikeus peruuttaa suostumus

● Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@thenextcoaching.fi

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa: 

The Next Coachingin tietosuojasta vastaava Samuli Koivuniemi tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Oulussa 31.12.2021

Samuli Koivuniemi / The Next Coaching 

Lopuksi

The Next Coaching suhtautuu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä T The Next Coachingin tarjoamien palveluiden hoitamiseksi.

The Next Coaching pyrkii toiminnassaan noudattamaan kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä.